nieuws

Vrouwen werken meer

Persoonlijke ontwikkeling

Het gemiddeld aantal uren dat vrouwen per week werken is tussen 1975 en 2000 meer dan verdubbeld.

Het gemiddeld aantal uren dat vrouwen per week werken is tussen 1975 en 2000 meer dan verdubbeld. Mannen gingen in diezelfde periode niet korter werken. De hoeveelheid vrije tijd van de Nederlandse bevolking nam daardoor per saldo af. Het percentage van de bevolking dat arbeids- en zorgtaken combineert is gegroeid van 14 tot 34 procent.

KINDEROPVANG

Ouders met kinderen tussen de 4 en de 12 jaar maken nog niet op ruime schaal gebruik van buitenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang (het overblijven) is wel ingeburgerd.

MEER WERK IS OVERWERK

Het percentage werknemers dat thuis werkt is tussen 1975 en 2000 gegroeid van 15 naar 23 procent. Het gaat hier vooral om avondwerk, overwerk dus. Van een 24-uurs-economie is nog lang geen sprake. De meeste banen kennen nog het traditionele arbeidsritme. Werknemers willen zelf de tijden bepalen waarop ze werken. Ze vinden dat zelfs belangrijker dan de mogelijkheid meer of minder te werken.

Reageer op dit artikel