nieuws

Vrouwenemancipatie nog lang niet voltooid

Persoonlijke ontwikkeling

Vrouwen hebben nog altijd te kampen met discriminatie op de werkvloer. Bovendien zijn er nog steeds werkgevers die niet schromen aan vrouwelijke sollicitanten te vragen of ze een kinderwens hebben en… vrouwen verdienen gemiddeld 15 procent minder dan mannen!

Vrouwen hebben nog altijd te kampen met discriminatie op de werkvloer. Bovendien zijn er nog steeds werkgevers die niet schromen aan vrouwelijke sollicitanten te vragen of ze een kinderwens hebben en… vrouwen verdienen gemiddeld 15 procent minder dan mannen! Dit blijkt uit een recent verschenen rapport van de internationale arbeidsorganisatie van de VN, de ILO.

In het rapport wordt veel aandacht besteed aan de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Enerzijds gaan overal in de wereld steeds meer vrouwen buitenshuis werken, anderzijds krijgen ze nog steeds een lager salaris dan mannen. In Nederland verdienen fabrieksarbeidsters bijvoordbeeld, nog geen 80 procent van het salaris van mannen.

Verder komt naar voren dat werkgevers nog vaak vragen aan vrouwelijke sollicitanten of ze een kinderwens hebben, terwijl dit in veel landen eigenlijk niet mag. Wereldwijd zijn meer vrouwen gaan werken (56,6 procent), vooral dankzij de toegenomen parttime mogelijkheden. Internationaal zijn parttime banen vaak alleen te vinden in beroepen met een lage status. Nederland vormt hier een uitzondering op.

Het rapport wijst ook uit dat het glazen plafond verhindert dat vrouwen topfuncties krijgen.

Brond: HRPraktijk.nl

Reageer op dit artikel