nieuws

Waar begint fraude?

Persoonlijke ontwikkeling

Mag je op kantoor even een kopietje maken van een brief aan de belastingdienst? Of mag je in de baas zijn tijd (en met zijn telefoon) even naar huis bellen? Maar, waar ligt de grens?

Vrijwel iedereen zal bevestigen dat hij of zij wel eens een kopietje maakt op het werk of eens een keertje naar huis belt. Maar hoe zit het wanneer er niet één maar wel honderd kopieën worden gemaakt om de leden van de tennisclub uit te nodigen voor de jaarlijkse barbecue? Of: als je collega zich ziek meldt omdat haar oppas het heeft laten afweten? Het ene bedrijf zal hier zwaarder aan tillen dan het andere, maar toch is dit gedrag dat zich op het hellend vlak bevindt.

Met fraude krijg je te maken wanneer de cateringmedewerker haar boodschappen niet meer haalt bij de plaatselijke supermarkt maar in het magazijn van de baas. Of wanneer een collega-secretaresse de honderd brieven voor de tennisclub vervolgens frankeert met het frankeerapparaat van het bedrijf. De voorbeelden zijn legio.

FRAUDE IN NEDERLAND

Er wordt heel wat gefraudeerd in Nederland. Jaarlijks loopt bij één op de vier bedrijven een medewerker tegen de lamp. In de grote steden is de moraal blijkbaar nog wat lager: daar gebeurt het al bij een op de drie bedrijven. Opvallend is trouwens dat het aantal fraudezaken de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven, maar dat de omvang van die fraude steeds groter wordt.

EEN OPEN SFEER WERKT PREVENTIEF

Bedrijven waar een goede, open sfeer heerst kennen over het algemeen geen fraude. Een dergelijke sfeer bevordert het integer handelen van mensen. In bedrijven met een slechte sfeer kom je veel meer fraude en niet integer handelen tegen. Tot op zekere hoogte is dat wel begrijpelijk. In een bedrijf waar leidinggevenden uitstralen dat ze eigenlijk lak hebben aan hun ondergeschikten sjoemelen medewerkers vaak met de regels.

In een bedrijf moeten mensen op alle niveaus waardering hebben voor elkaar. En leidinggevenden hebben daarin een voorbeeldfunctie. Als die dingen doen die niet door de beugel kunnen, moeten ze niet vreemd opkijken wanneer hun personeel de boel belazert.

Reageer op dit artikel