nieuws

Wat staat er in je cv?

Persoonlijke ontwikkeling

Bij een sollicitatiebrief hoort een curriculum vitae (cv) dat laat zien wie je bent en wat je tot nog toe hebt gedaan. Wat moet er allemaal in zo’n cv staan behalve je persoonsgegevens en werkervaring? Kijk naar de volgende tips.

Bij een sollicitatiebrief hoort een curriculum vitae (cv) dat laat zien wie je bent en wat je tot nog toe hebt gedaan. Wat moet er allemaal in zo’n cv staan behalve je persoonsgegevens en werkervaring? Kijk naar de volgende tips.

Zet in je cv informatie over de volgende ondewerpen:
– Persoonsgegevens
– Opleidingen/cursussen
– Werkervaring en nevenactiviteiten (in aflopende jaartallen, van heden naar verleden)
– Hobby’s/sport
– Referenties
– Je verkooppunten, uitgedrukt in aantallen of cijfers (bijv. ‘typsnelheid 100 aanslagen p/min’ of ‘leidinggeven aan 10 fte’
– Heb je in een groep gewerkt, vermeld dan jouw aandeel in het geheel

En verder:
– Beperk je cv tot maximaal 2 pagina’s A4
– Zorg voor een duidelijke en overzichtelijke vormgeving (witregels tussenvoegen, duidelijke kantlijn, inspringen, opsommingsstreepjes)
– Maak geen spelfouten (laat een ander je cv lezen voor je hem verstuurt)
– Gebruik geen afkortingen, tenzij die algemeen gebruikt worden
– Gebruik geen volzinnen, maar telegramstijl. Dus niet: ‘Ik was verantwoordelijk voor…’, maar: ‘verantwoordelijk voor…’
– Gebruik (technisch) jargon of vaktaal alleen als je zeker weet dat de lezer het begrijpt
– Onderbouw je kwaliteiten

Reageer op dit artikel