nieuws

Wet arbeid en zorg per 1 december

Persoonlijke ontwikkeling

Vanaf 1 december krijgen werknemers het wettelijk recht op maximaal tien dagen betaald zorgverlof per jaar.

Vanaf 1 december krijgen werknemers met de Wet arbeid en zorg het wettelijk recht op maximaal tien dagen betaald zorgverlof per jaar. In de wet is het kortdurend zorgverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, adoptieverlof geregeld en de Wet financiering loopbaanonderbreking opgenomen.

RECHT OP VERLOF

Werknemers hebben recht op maximaal tien dagen betaald zorgverlof per jaar. Het zorgverlof geldt voor de verzorging van thuiswonende zieke kinderen, pleegkinderen of partner en voor de verzorging van zieke ouders. Vaders krijgen het recht twee dagen kraamverlof bij de geboorte van hun kind. Ouderschapsverlof mag voortaan in drie delen worden opgenomen. Werknemers die kortdurend zorgverlof opnemen, krijgen zeventig procent van het loon doorbetaald.

Werkgevers kunnen zich tegen het opnemen van het zorgverlof verzetten op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Verder hebben werkgevers en werknemers (via bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) de mogelijkheid om afwijkende afspraken te maken over onder meer de duur en de betaling van sommige verlofvormen.

Reageer op dit artikel