nieuws

Wettelijk recht op minder werk

Persoonlijke ontwikkeling

Arbeid en zorg staan hoog op de agenda van de Nederlandse overheid. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle regelingen op dit gebied worden samengevoegd onder één paraplu: de Kaderwet Arbeid en Zorg.

De Kaderwet Arbeid en Zorg bestaat uit verschillende onderdelen en zal gefaseerd tot stand komen. Het eerste deel bestaat uit de Wet aanpassing arbeidsduur (ook wel Deeltijdwet genoemd). Hier volgen enkele hoofdpunten uit de wet:

  • De werknemer dient minimaal een jaar in dienst te zijn als hij een verzoek tot deeltijdwerk indient.
  • Het verzoek moet minimaal vier maanden voor aanvang van de aanpassing van de arbeidsduur ingediend worden.
  • Alleen in geval van zwaarwegende dienst- of bedrijfsbelangen kan de werkgever weigeren het verzoek in te willigen.
  • Als de werkgever een maand voor het ingaan van de aanpassing nog geen beslissing heeft genomen, dan wordt het verzoek altijd ingewilligd.
  • Een werknemer mag niet ontslagen worden omdat hij een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur heeft ingediend.

Deze Deeltijdwet is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen, en het is de verwachting dat de wet in de loop van 2000 van kracht zal worden.

Reageer op dit artikel