nieuws

Vergroot je emotionele intelligentie; zes basisemoties

Persoonlijke ontwikkeling

Alle emoties hebben een plaats in ons leven en vaak worden deze emoties ingedeeld in goede en slechte, nuttige of nutteloze, gewenste of te vermijden emoties.

Vergroot je emotionele intelligentie; zes basisemoties

In de workshop Vergroot je emotionele intelligentie gaan we die denkwijze met elkaar bespreken, want deze denkwijze is uitermate verwarrend en betreurenswaardig, want juist al die emoties zijn nuttig.

Eigenlijk zijn onze emoties van onschatbare waarden en zijn ze de gidsen in onze GPS- systemen. Onze emoties kunnen juist onze beoordelingsvermogen verscherpen, ons beschermen tegen risico’s en ons de juiste beslissing laten nemen.

Helaas kunnen sommige emoties een negatief effect hebben op onszelf en anderen. Niet vanwege de emotie zelf, maar vanwege het gedrag dat erbij wordt vertoond of dat ermee wordt uitgelokt.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie zorgt ervoor dat je kunt leven met je eigen emoties en die van anderen. Vergroot je je EQ dan kun je je relatie met emoties veranderen, zodat je een harmonieuzer, rijker en zinvoller leven kunt leiden.

Zes basisemoties

In de jaren zeventig beschreef een Amerikaanse psycholoog Paul Ekman zes basisemoties, deze basisemoties komen volgens hem voor in alle culturen: woede, angst, afkeer, geluk, verdriet en verrassing. Wat zijn jouw favoriete emoties? Maak eens een lijstje met emoties die je in je leven het vaakst ervaart. Als je nu je lijstje vergelijkt met die van Paul Ekman, zie je dan vergelijkbare emoties?

Omarm je emoties

Als laatste een tip: omarm je emoties want ze maken onderdeel uit van jezelf. Luister ernaar en leer ervan. Ze komen je iets vertellen.

Workshop Vergroot je emotionele intelligentie

In de workshop Vergroot je emotionele intelligentie zullen we praktische tips geven en oefeningen doen die ervoor zorgen dat je je emoties gaat herkennen, hoe je ermee kunt omgaan, hoe je behoeftes bepaalt en hoe je geniet van de kleine dingen in het leven.

Reageer op dit artikel