opleiding

Persoonlijke ontwikkeling

Vergroot je zelfsturend vermogen

 Het is in de toekomst steeds belangrijker dat je zicht hebt op je huidige capaciteiten, prestatie, vaardigheden en ambities en dat je helder hebt waar je naar toe wilt groeien. Maar ook dat je weet wat er nodig is in de organisatie, dat je bekend bent met het beleid en de strategie en dat je zaken tijdig signaleert én proactief je verantwoordelijkheid neemt om dit op te pakken. En dat je de consequenties hiervan helder op je netvlies hebt. Je weet dus meer vanuit persoonlijk inzicht en sturing je werkzaamheden te organiseren. Hierbij zijn (zelf)vertrouwen, daadkracht en een stukje sociale emotionele intelligentie onmisbaar. Step into the drivers’ seat en ga je eigen leerproces aan! 

Vergroot je zelfsturend vermogen

Wat leer je? 

  • In kaart brengen van jouw S-factor en de 4 onderliggende S-factoren 
  • Je ontdekt je blinde vlek: waar sta je nu qua talent, deskundigheid en vaardigheden? 
  • Verschillende manieren om naar jouw ambitie en toekomst te kijken  
  • Wat het nut is van sociaal emotionele intelligentie op je sturingssucces 

Welke onderwerpen? 

  • Belang van de S-factor van de toekomstige assistant (signaleren, sturen, schakelen & succes) 
  • Prestatie-Motivatie challenge: hoe leuk vind je je werkzaamheden en hoe goed ben je er
    in? 
  • Werkgelukmodel: blueprint van jouw huidige tijdbesteding, ontwikkelwensen en risicogebieden 
  • Uitwerken van jouw eigen opdrachten, prioriteiten en doelen voor het komende jaar 

Meer informatie/aanmelden

Brochure aanvragen

Reageer op dit artikel