vraag & antwoord

Hoe vaak mag een tijdelijk arbeidscontract verlengd worden?

Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer een arbeidsovereenkomst volgt door een nieuwe arbeidsovereenkomst, dan ontstaat er een reeks arbeidsovereenkomsten. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen elkaar niet onbeperkt opvolgen. Onder bepaalde omstandigheden wordt de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd namelijk volgens de wet omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art 7:668a BW).Dit doet zich bijvoorbeeld voor op het moment dat: […]

Wanneer een arbeidsovereenkomst volgt door een nieuwe arbeidsovereenkomst, dan ontstaat er een reeks arbeidsovereenkomsten. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen elkaar niet onbeperkt opvolgen. Onder bepaalde omstandigheden wordt de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd namelijk volgens de wet omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art 7:668a BW).
Dit doet zich bijvoorbeeld voor op het moment dat:
– Een tweede of derde arbeidsovereenkomst van kracht is en er drie jaren zijn verstreken sinds het aangaan van de eerste arbeidsovereenkomst en de contracten elkaar binnen een termijn van 3 maanden opvolgen.
– Een vierde arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt gesloten (binnen een periode van drie jaar), zonder onderbreking tussen de contracten van langer dan 3 maanden.
– Partijen de eerste arbeidsovereenkomst met een duur van langer dan 3 jaar, laten volgen door een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, terwijl deze overeenkomsten elkaar binnen en termijn van 3 maanden opvolgen.
– Partijen de eerste arbeidsovereenkomst met een duur van langer dan 3 jaar, direct laten volgen door een tweede arbeidsovereenkomst voor een duur van langer dan 3 maanden.

De CAO kan van de wettelijke regeling afwijken, bijvoorbeeld door de termijn van 3 jaar of de reeks van maximaal 3 overeenkomsten te verkorten of te verlengen (art 7:668a-4 BW). De CAO kan daarom een regeling hebben die ten nadele van de werknemer werkt.

Reageer op dit artikel