vraag & antwoord

Is er verschil tussen adv-dagen en vakantiedagen?

Persoonlijke ontwikkeling

Jazeker, een vakantiedag is juridisch anders dan een adv-dag, hoewel het in beide gevallen gaat om vrije dagen. Dit zijn de verschillen: – het recht op vakantiedagen is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek; over adv-dagen is in de wet niets geregeld. Adv-dagen worden geregeld in een cao, personeelsgids of individuele arbeidsovereenkomst; – volgens de wet […]

Jazeker, een vakantiedag is juridisch anders dan een adv-dag, hoewel het in beide gevallen gaat om vrije dagen. Dit zijn de verschillen:

– het recht op vakantiedagen is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek; over adv-dagen is in de wet niets geregeld. Adv-dagen worden geregeld in een cao, personeelsgids of individuele arbeidsovereenkomst;

– volgens de wet behoudt de werknemer bij langdurige ziekte zijn aanspraak op vakantiedagen over het laatste tijdvak van zes maanden, waarin de arbeid niet werd verricht; in de meeste cao’s is bepaald dat (van tevoren vastgestelde) adv-dagen vervallen bij ziekte;

– voor het vaststellen van vakantiedagen gelden wettelijke richtlijnen; voor adv-dagen is wettelijk niets geregeld.

(Bron: Verlof in 100 vragen)

Mag een werknemer tijdens ziekte op vakantie naar het buitenland?
Waarom wordt er van mijn vakantiegeld meer ingehouden dan van mijn normale brutosalaris?
Heeft een werknemer recht op een vervangende vrije dag wanneer hij/zij ziek wordt op een roostervrije (adv-)dag?

Secretaressewijzer 18, Sociale zekerheid en het zorgstelsel

Reageer op dit artikel