vraag & antwoord

Heb ik na hervatting van mijn werk recht op verlof om mijn kind te zogen?

Persoonlijke ontwikkeling

Ja, wie na de bevalling weer gaat werken, mag tijdens werktijd zogen of kolven tot en met de negende levensmaand van de baby. De werkgever is verplicht hiervoor een rustige, afsluitbare ruimte beschikbaar te stellen. Je mag hiervoor zoveel tijd gebruiken als je nodig hebt, met een maximum van een vierde deel van de arbeidstijd […]

Ja, wie na de bevalling weer gaat werken, mag tijdens werktijd zogen of kolven tot en met de negende levensmaand van de baby. De werkgever is verplicht hiervoor een rustige, afsluitbare ruimte beschikbaar te stellen. Je mag hiervoor zoveel tijd gebruiken als je nodig hebt, met een maximum van een vierde deel van de arbeidstijd per dag.
Het is niet ongebruikelijk dat aan het zogen/kolven ongeveer tweemaal 45 minuten per dag wordt besteed. De tijd voor het zogen geldt trouwens gewoon als arbeidstijd en er moet dus ook normaal worden doorbetaald.

Mag een leidinggevende mij ziek melden voor de periode van mijn zwangerschapsverlof?
Telt een feestdag mee bij de berekening van zwangerschapsverlof?
Verlofmogelijkheden

Boek: Sociale zekerheid en het zorgstelsel
Vakantie- en absentieformulieren 2008

Reageer op dit artikel