vraag & antwoord

Wat is kortdurend zorgverlof en wat is er wettelijk geregeld?

Persoonlijke ontwikkeling

Werknemers met een volledige werkweek hebben recht op maximaal 10 dagen betaald zorgverlof per jaar. Werknemers die kortdurend zorgverlof opnemen, krijgen 70% van het loon doorbetaald, maar tenminste het voor hem/haar geldende wettelijke minimumloon. De werkgever is voor de helft van de kosten gecompenseerd door middel van een algemene lastenverlichting. Het verlof geldt voor de […]

Werknemers met een volledige werkweek hebben recht op maximaal 10 dagen betaald zorgverlof per jaar. Werknemers die kortdurend zorgverlof opnemen, krijgen 70% van het loon doorbetaald, maar tenminste het voor hem/haar geldende wettelijke minimumloon. De werkgever is voor de helft van de kosten gecompenseerd door middel van een algemene lastenverlichting.

Het verlof geldt voor de noodzakelijke verzorging van thuiswonende zieke kinderen, pleegkinderen of partner en voor de verzorging van zieke ouders. De werkgever kan zich tegen het opnemen van het zorgverlof verzetten op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Het is mogelijk om in cao’s andere afspraken te maken over het recht op verlof, de duur van het verlof en de betaling.

(Bron: Verlof in 100 vragen)

Wat houdt de levensloopregeling in?
Mag een werknemer tijdens ziekte op vakantie naar het buitenland?
Boek: Sociale zekerheid en het zorgstelsel
Training: Specialisatie personeelswerk

Reageer op dit artikel