vraag & antwoord

Het verschil tussen administratie en secretariaat

Persoonlijke ontwikkeling

Secretariaat

is
1) het ambt, de betrekking van secretaris of secretaresse of
2) bureau van een secretaris of secretaresse; het daar werkende personeel.

Administratie wordt uitgebreider toegelicht:
1) wat in akten, stukken, formulieren en dergelijke wordt neergelegd
2) het werk van het administreren
3) verzamelnaam voor de personen die met de administratie zijn belast
4) gebouw of lokaal waar de administratie gevoerd wordt.

Gevoelskwestie

Het gaat er vooral om hoe een bedrijf zelf met deze termen omgaat: noemt men de plek waar de secretaressen en andere supporters werken de Administratie of het Secretariaat? Dit is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Het gevoel zegt dat secretariaat wat moderner klinkt en breder bedoeld is: het brandpunt van al het geregel, waar iedereen terecht kan met vragen over uiteenlopende (administratieve) zaken. Administratie klinkt meer als ‘vastleggen van gegevens’ en lijkt in de hiërarchie lager te staan dan het secretariaat.

Zelf je mening geven over deze kwestie? Laat een reactie achter op het reactieblog!

Hoe kan ik de doelstellingen van het secretariaat voor dit jaar bepalen?
Hoe kan ik met mijn collega tot goede besluitvorming komen over de gang van zaken op ons secretariaat?
Ik moet zorgen voor een evenwichtige taakverdeling op het secretariaat; hoe krijg ik zicht op ieders werkzaamheden?
Boek: Handboek Secretaresse Assistent
Training: Van administratief medewerker naar secretaresse – nieuw

Reageer op dit artikel