checklist

Zo maak je goede werkafspraken in een team

Samenwerken

Voor je collega’s uit het team bij elkaar komen, is het goed om wat meningen te peilen. Staan ze open voor een andere werkwijze? Dan is het goed om een structuur op te stellen voor wat er besproken moet worden. Hieronder een voorbeeld van zo’n structuur.

Zo maak je goede werkafspraken in een team

Goede werkafspraken

 • Doel van de bespreking
 • Doel van de werkafspraken
 • Wat gaan we gezamenlijk verwerken? Wat blijft individueel werk?
 • Welke software of welk materiaal gaan we daarvoor gebruiken?
 • Hoe gaan we dit gezamenlijk verwerken?
  – Hoe voorkomen we dat zaken door meerdere collega’s worden opgepakt?
  – Hoe weten we wat wel/niet en wanneer en door wie is uitgevoerd?
  – Hoe weten we de prioriteit? Wat moet eerst gedaan worden?
  – Hoe kunnen we werk van elkaar overnemen bij afwezigheid en hoe pakken we met elkaar grotere werkzaamheden op die niet door één persoon snel genoeg gedaan kunnen worden?
  – Hoe en waar bewaren we informatie en stukken en hoe weten we van elkaar waar we bereikbaar zijn?
  – Hoe en hoe vaak controleren we of de afgesproken werkwijze goed gaat en hoe stellen we die indien nodig bij
 • Wie kan wat het beste, doet dit al het langste (meeste ervaring) of moet dit doen in verband met geheimhouding of om andere redenen?
 • Wat te doen als een opdracht niet kan of mag worden overgenomen door een collega? Wie moet dit weten?

Elkaar kennen

Bij het verdelen en samenstellen van bovenstaande punten is het goed als je elkaar kent. Wie werkt goed samen met wie en wie vindt welke opdrachten leuk? Natuurlijk moet je daarbij niet uit het oog verliezen dat ook de minder leuke opdrachten moeten worden uitgevoerd (als die er zijn).

Bron: Secretaresse Assistent Wijzer – Wérken in plaats van e-mailen

Reageer op dit artikel