nieuws

4 veelgemaakte fouten door teamleiders [update april 2017]

Samenwerken

Ben jij teamleider op het secretariaat? Zorg dan dat je de volgende fouten niet maakt. Want meer dan het werk zelf of collega’s, zijn vervelende leidinggevenden een reden voor werknemers om ontslag te nemen…

4 veelgemaakte fouten door teamleiders [update april 2017]

Kun je het eigenlijk wel goed doen als teamleider secretariaat? Het lijkt soms een onmogelijke taak… Daarom: Teamleider secretariaat: 10 tips.

En maak deze fouten in elk geval niet:

1. Geen verantwoording afleggen voor fouten

Stel dat je als teamleider door leidinggevenden op het matje wordt geroepen voor iets wat op de werkvloer is misgegaan en waarvoor jij de eindverantwoordelijkheid draagt. Reken dan niet op respect wanneer je individuele werknemers uit je team de schuld geeft in plaats van de verantwoordelijkheid zelf te nemen en te proberen het probleem op de werkvloer op te lossen. Helaas doen teamleiders dit regelmatig, wellicht uit angst dat hun eigen positie in gevaar komt. Terwijl het meestal juist averechts werkt. Werknemers komen er bijna altijd achter wanneer dit gebeurt, en zullen een leidinggevende na zo’n incident niet meer vertrouwen. En leidinggevenden zullen zich afvragen of een teamleider wel in staat om zijn of haar  taken uit te voeren.

2. Beslissingen nemen en achteraf om input vragen

Een belangrijke knoop doorhakken en daarna aan werknemers  vragen wat ze ervan vinden… alsof hun mening nog van belang is. Geen handige actie! Misschien kom je er één keer mee weg, maar snel genoeg zullen de collega’s aan wie jij leiding geeft het spelletje door hebben en je links laten liggen. Als manager moet je juist een omgeving creëren waarin werknemers voelen dat hun meningen en ideeën tellen en dat ze in bepaalde mate hun eigen beslissingen kunnen nemen.

3. Hopen dat problemen zichzelf oplossen

Wanneer er een probleem sluimert, zoals een conflict onder collega’s of een procedure die op weerstand stuit, kun je dit als leidinggevende gemakkelijk negeren in de hoop dat het over gaat. Maar meestal gebeurt dat niet. Conflicten onder mensen worden over het algemeen alleen maar erger als er niets mee wordt gedaan. Uitstellen en uiteindelijk onnodige trammelant zal de sfeer op de werkvloer er niet beter op maken. Proactieve interventie zal daarentegen het probleem eerder doen verdwijnen en waardering van collega’s opleveren.

4. Geen duidelijke visie communiceren

Wanneer je als manager onduidelijk bent over waar jouw prioriteiten liggen en wat jouw visie is, moet je niet raar opkijken als werknemers jouw verwachtingen niet nakomen. En nog een veelgemaakte fout: van iedere taak een prioriteit maken. Hierdoor zullen mensen al snel het idee krijgen dat er geen prioriteiten zijn, of dat ze een taak nooit volledig hebben afgerond. Het is dus zaak duidelijk aan te geven waar jij als manager naartoe wilt, zonder hierin te controlerend en/of dictatoriaal te zijn.

Bron: kluwermanagement.nl

Verdieping

Ben je teamleider en wil je jezelf graag verder ontwikkelen op dit gebied? Kijk dan eens naar onze training Teamleider secretariaat.

Reageer op dit artikel