vraag & antwoord

Hoofdletters of kleine letters?

Taal & Spelling

Ik ben secretaresse van een lab in een groot ziekenhuis. In mijn teksten komen de afkortingen

Hoofdletters of kleine letters?

ICSI en ivf samen voor. Klopt het dat ICSI met hoofdletters is en ivf niet? Dat lijkt me zo inconsequent.

ICSI en ivf zijn afkortingen. ICSI staat voor intracytoplasmatische sperma-injectie en ivf betekent invitrofertilisatie. Deze afkortingen krijgen kleine letters als het ingeburgerde afkortingen zijn. Blijkbaar vinden de makers van het Groene Boekje dat ivf ingeburgerd is. Het staat er namelijk in met kleine letters. ICSI komt niet voor in het Groene Boekje. Wel staat het in Van Dale, met hoofdletters. Deze afkorting wordt blijkbaar gezien als een niet-ingeburgerde afkorting. Misschien dat ICSI in het Groene Boekje van 2025 wordt opgenomen en dan wel met kleine letters wordt geschreven.

In het Groene Boekje staat de afkorting ICT ook met hoofdletters. Vind je dat vreemd? Je bent blijkbaar niet de enige. Bij de uitleg staat dat ict met kleine letters ook verdedigbaar is omdat het een veel voorkomende afkorting is.

Hoe schrijf ik een aardrijkskundige naam met een windrichting erachter? Is dat Zuid-Holland Zuid of Zuid-Holland-Zuid?

Windrichtingen in aardrijkskundige namen krijgen altijd een hoofdletter en een streepje. Het maakt niet uit of de windrichting voor of achter de geografische naam staat. Dus is de juiste schrijfwijze Zuid-Holland-Zuid. En ook Amsterdam-Zuid en Noord-Holland- Zuidwest. Ook correct zijn dus Zuid-Zuid-Holland, Zuid-Amsterdam en Zuidwest-Noord-Holland.

Overigens worden Centraal en Midden ook met een streepje aan de geografische naam gekoppeld: Centraal-Afrika en Midden-Amerika. En ook Den Haag-Centrum.

Meer weten?

Schrijf je dan in voor onze training Kei in taal of schaf het boek Spelling en Taaltips aan van Judith Winterkamp.

Reageer op dit artikel