artikel

Tips voor het uitwerken van dictaten

Vergaderen

Ben jij medisch assistent? Dan is de kans groot dat je regelmatig geluidsbestanden van de arts of specialist moet uitwerken. Een aantal tips voor het uitwerken van deze dictaten.

Tips voor het uitwerken van dictaten
  • Lees voor het eerste gebruik altijd de handleiding van de dicteerapparatuur, of vraag een andere gebruiker om uitleg. Vernieuw de apparatuur op tijd.
  • Sla het tekstbestand op in (bijvoorbeeld) Windows Media Player en zorg dat de datum van inspreken in de titel van het bestand staat. Bij analoge apparatuur: plaats de cassette in de afspeelapparatuur. Stel het afspeeltempo in typesnelheid.
  • Gebruik het format in Word en de indeling die je hebt afgesproken met je leidinggevende.
  • Zet de datum van inspreken en uitwerken met je initialen boven de tekst of in een voetnoot.
  • Typ wat is ingesproken. Soms moet je zinnen echter wel aanvullen of omdraaien en de spreektaal omzetten in schrijftaal. Je kunt er ook voor kiezen om eerst letterlijk te typen en daarna de tekst in één grote redigeerslag aan te passen. Pas verder op met wijzigingen en toevoegingen! Dit kan de context of de medische interpretatie van de tekst veranderen. Blijf altijd zo dicht mogelijk bij het ingesprokene.
  • Gebruik geen afkortingen voor de diagnose (de beschrijving van het ziektebeeld).
  • Stop even bij moeilijke medische termen. Zoek de schrijfwijze op in een van de online medische woordenlijsten of -boeken. Zoek moeilijke Nederlandse woorden op in het (online) Groene boekje. Veelgebruikte (medische) termen kun je toevoegen aan de spellingscontrolelijst van Word. Je weet dan zeker dat deze woorden in het vervolg gecorrigeerd worden.
  • Sla je tekstbestand tussentijds regelmatig op, zodat je bij onverhoopte storingen niet alles kwijt bent.
  • Gebruik altijd de spellingscontrole na afloop van het typen. Print, controleer en verbeter tot je een foutloze versie hebt. Let ook op de interpunctie. Zorg er bijvoorbeeld voor dat na alle items in opsommingsrijtjes een puntkomma staat.
  • Wacht met wissen van het gesproken bestand tot na goedkeuring. Je kunt dan bij misverstanden of discussie altijd nog aantonen dat het echt zo ingesproken was. Na verloop van tijd kun je de bestanden beter wel wissen, want het zijn enorm grote bestanden die veel schijfruimte innemen.

In het boek Praktische vaardigheden voor de medisch assistent van Leonore Pulleman zijn meer handige tips te vinden.

Reageer op dit artikel