boek

Handboek notuleren

Vergaderen

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Ook op het gebied van notuleren en vergaderen heeft de digitale revolutie haar weerslag gehad. Notuleren met de laptop is voor veel notulisten dé standaard geworden en digitale schrijfblokken en stemherkenningssoftware maken voor sommige notulisten het werk een stuk gemakkelijker. De (digitale) hulpmiddelen mogen dan niet meer weg […]

Handboek notuleren

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Ook op het gebied van notuleren en vergaderen heeft de digitale revolutie haar weerslag gehad. Notuleren met de laptop is voor veel notulisten dé standaard geworden en digitale schrijfblokken en stemherkenningssoftware maken voor sommige notulisten het werk een stuk gemakkelijker. De (digitale) hulpmiddelen mogen dan niet meer weg te denken zijn – de essentievan notuleren en vergaderen is niet veranderd. Er wordt immers nog steeds een goed verslag van de notulist verwacht na afloop van een vergadering. Dit betekent dat een notulist nog steeds kennis moet hebben van de vergaderregels, goed moet kunnen luisteren en informatie selecteren, effectief aantekeningen moet maken en een correct, leesbaar verslag moet kunnen schrijven.

Deze herziene uitgave van het Handboek Notuleren is aangevuld met nieuweinzichten en tips. Bij de inzichten en tips om het notuleren nog gemakkelijker en beter te maken, hebben de auteurs zich laten inspireren door zowel de praktijk als door de discussies in de Groep Management Support op LinkedIn. Is dit boek alleen bestemd voor beginnende notulisten? Zeker niet. Ook ervaren notulisten en vergaderaars zullen in dit boek nieuwe inzichten en handige tips aantreffen.

Achter in het boek zijn opdrachten en uitwerkingen opgenomen, zodat het zich ook uitstekend leent voor educatieve doeleinden. Notuleren leer je vooral in de praktijk. Een goede theoretische achtergrond in vergaderen en notuleren is echter noodzakelijk om de basisvaardigheden in de vingers te krijgen. Dit boek geeft deze theoretische achtergrond en daarmee inzicht in het mooie notuleervak.

I.Ouwehand, M. de Jong, S.Gielliet

Meer informatie of bestel

Reageer op dit artikel