checklist

Beoordelingsformulier voor je verslag

Vergaderen

Een vergaderverslag wordt vaak als informatiebron gebruikt. Het moet daarom volledig zijn. Check aan de hand van dit beoordelingsformulier of je verslag aan die eis voldoet.

Verslagconventies

 • Is het verslag genummerd?
 • Staat in de kop van het verslag alle informatie?
 • Is de lijst van aan- en afwezigen compleet?
 • Wordt de volgorde van de agenda gevolgd?

Verslagvorm
Is de verslagvorm consequent? Wat betreft:

 • essentie per spreker
 • essentie per onderwerp
 • manier waarop lijstjes worden weergegeven

Opmaak
Is het verslag overzichtelijk? Denk aan:

 • marges
 • witregels
 • decimale-indelingsprincipe
 • accentuering afspraken, besluiten en acties

Inhoud
– Is het verslag volledig? Denk aan:

 • Is het doel van het agendapunt geformuleerd?
 • Zijn de belangrijkste opmerkingen/argumenten/suggesties weergegeven?
 • Is het agendapunt afgerond?

– Is het verslag beknopt?

 • Geen vanzelfsprekendheden
 • Geen uitweidingen/details

– Is het verslag objectief?

 • Geen negatieve formuleringen
 • Geen subjectieve meningen vergaderaars
 • Geen subjectieve invloed van de notulist

– Is het verslag exact?

 • Formulering slechts voor één uitleg vatbaar
 • Formulering roept geen vragen op
 • Duidelijk wie wat doet en wanneer

– Is het verslag correct?

 • Geen spel- of tikfouten
 • Geen stijlfouten 

Een volledig vergaderverslag
Een goed vergaderverslag
Vergaderen met de iPad: praktische toepassingen
Boek: Handboek notuleren
Training: Notuleren met je laptop

Reageer op dit artikel