checklist

Drie aspecten bij een overleg

Vergaderen

1) Inhoud

– per agendapunt doel vaststellen en toelichten
– volledige informatie bieden
– gespreksonderwerp afbakenen
– iedereen bij het onderwerp houden
– afdwalingen weer op het goede spoor brengen

2) Procedure
– ordening in informatie aanbrengen
– binnen de tijd blijven
– werkwijze afspreken
– taken verdelen
– besluitvorming afspreken
– afspraken vastleggen en nakomen

3) Interactie
– ruimte creëren voor iedereen
– overmatige sprekers afremmen
– verlegen mensen stimuleren
– zorgen dat iedereen naar elkaar luistert en ingaat op wat de ander zegt
– procesbewaking
– zorg voor een prettige, open sfeer waar ook gelachen mag worden
– evalueer regelmatig

E-book Vergaderingen… regel je zo! (gratis)
10 tips om efficiënt te vergaderen
9 tips om korter te vergaderen
Boek: Creatief en betrokken vergaderen
Training: Notuleren met je laptop

Reageer op dit artikel