nieuws

Brainstorm voor originele ideeën

Vergaderen

Als in een vergadering beroep moet worden gedaan op de creativiteit van de groep, kun je het beste gebruik maken van de brainstormtechniek.

Brainstormen is een techniek die bij de meeste mensen tot de verbeelding spreekt. Lekker ‘wild vergaderen’, maar wel binnen bepaalde grenzen.

ONTSPANNEN SFEER

De sfeer bij een brainstorm is meestal veel meer ontspannen dan in een ‘gewone’ vergadering. Barrières zijn opgeheven om het creatieve proces niet te belemmeren. Brainstormen is echter vrijheid in gebondenheid: de voorzitter moet de regels van de brainstorm consequent hanteren. We hebben op school geleerd logisch te denken. Het is dus heel moeilijk om elkaars ideeën niet meteen van tafel te vegen met het argument: ‘Dat is niet te realiseren’.

De toepassing van deze techniek, mits juist gehanteerd, leert dat binnen twintig minuten honderd ideeën gelanceerd kunnen worden.

SPELREGELS

De brainstormtechniek is gebaseerd op de veronderstelling dat groepen beter in staat zijn creatieve ideeën naar voren te brengen, als ze daartoe expliciet worden aangezet. Ze moeten zich dan wel houden aan bepaalde spelregels:

  • Ieder idee is welkom. Hoe meer ideeën hoe groter de kans dat er bruikbare bij zijn.
  • Hoe gekker hoe beter. De groepsleden worden gestimuleerd met afwijkende en ongebruikelijke ideeën te komen. Misschien is het ook beter om de vergadering te laten leiden door iemand anders dan de vaste voorzitter.
  • Onmiddellijke evaluatie van ideeën is verboden. Dat zou namelijk het naar voren brengen van nieuwe ideeën kunnen belemmeren.
  • Ieder idee is groepseigendom. Dat wil zeggen dat niemand erop aangekeken kan worden, maar ook dat de groep geacht wordt op ieder gelanceerd idee verder te borduren. In deze fase mag niet worden geconstateerd dat ‘iets niet haalbaar is’.

Een brainstormvergadering mag best luidruchtig worden, dat bevordert de creativiteit. Een aparte commissie kan zich vervolgens gaan buigen over een aantal ideeën dat interessant lijkt om verder uit te werken. De resultaten van dit overleg kunnen dan als nieuwe voorstellen in een volgende vergadering worden ingebracht.

Reageer op dit artikel