nieuws

Notuleertips van ManagementSupporters

Vergaderen

Twee weken geleden vroegen we jullie je beste notuleertips op te sturen. De handigste tips van ManagementSupporters op een rij.

Twee weken geleden vroegen we jullie je beste notuleertips op te sturen. De handigste tips van ManagementSupporters op een rij.

AFKORTINGEN

Notuleren met behulp van symbolen geeft veel tijdwinst. Met welke symbolen werken ManagementSupporters?

  • Een cirkel met punt erin: staat voor overleg, gesprek, vergadering, discussie
  • Een vierkant: extern, buitenland
  • Een vierkant met een kruis erin: intern, Nederland
  • >< : samenwerking

AUTOCORRECTIE

Wanneer je notuleert met de laptop kun je in de autocorrectie van Word allerlei afkortingen opnemen. Met autocorrectie kun je veel sneller typen; het is niet alleen handig bij notuleerwerk maar ook bij algemene teksten of teksten met vakjargon. Je typt de afkorting en het complete woord komt meteen te voorschijn.

De afkorting ‘vz’ bijvoorbeeld wordt zo automatisch omgezet in ‘voorzitter’ en dat scheelt weer tijd bij het uitwerken van het verslag na afloop van de vergadering. Een woord als ‘managementparticipatie’ kun je wegschrijven onder bijvoorbeeld ‘mp’.

Let er wel op dat afkortingen die bestaan uit twee letters soms ook gebruikt worden als de letters in de postcode. Onbedoeld worden die letters in de postcode dan ook automatisch gecorrigeer.

Met dank aan: Tineke Abercrombie, secretaresse MSW, Béa van der Zwaag, secretaresse Raad van Bestuur, VU medisch centrum, Karen Malta, secretariaatsbureau Malta & De Keyzer

Reageer op dit artikel