nieuws

Sneller notuleren met symbolen

Vergaderen

Als notulist zoek je vaak manieren om sneller aantekeningen te maken. Het kan met trefwoorden, symbolen, leestekens en afkortingen.

Als notulist zoek je vaak naar manieren om nog sneller aantekeningen te maken tijdens de vergadering. Trefwoorden, symbolen, leestekens en afkortingen kunnen je tijdwinst geven.

TIJD BESPAREN MET TEKENS

Vroeger had je steno, daar kon je lappen tekst mee noteren zonder kramp in je vingers te krijgen. Tegenwoordig houden de meeste secretaressen het op gewoon Nederlands. Als je toch zoekt naar methoden om sneller aantekeningen te maken, denk dan eens aan trefwoorden, symbolen, leestekens en afkortingen. Daarmee kun je allerlei woorden vervangen.

  • De handigste trefwoorden om te gebruiken zijn zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Deze geven namelijk veel informatie. Lidwoorden laat je meestal achterwege.
  • Symbolen geven veel tijdwinst, denk aan het &-teken, streepjes, een liggende pijl om oorzaak en gevolg te verbinden of een resultaat aan te duiden. Je kunt zelf diverse symbolen bedenken.
  • Leestekens: met een vraagteken kun je veel woorden uit een zin in vraagvorm weglaten. Een dubbele punt laat zien dat een uitleg, conclusie of verklaring volgt.
  • Ook afkortingen zijn handig. Veel notulisten verwijzen naar personen door middel van initialen, en gebruiken de afkortingen ‘vz’ voor ‘voorzitter’, ‘vv’ voor ‘volgende vergadering’ en ‘vov’ voor ‘volgende overlegvergadering’.

Om te voorkomen dat je zelf niet meer wijs wordt uit de gebruikte tekens, kun je voor jezelf een lijstje maken en tekens en symbolen leren toepassen. Na een paar vergaderingen heb je de truc in de vingers en word je steeds vindingrijker.

Heb jij nog slimme notuleertips die je je collega-secretaressen niet wilt onthouden? Mail ze naar ManagementSupport@kluwer.nl

Bron: Werkwijzer ‘Notuleren. Het verslag als werkdocument’

Reageer op dit artikel