nieuws

Vergaderen met BOB

Vergaderen

Van elk agendapunt en elke vergadering moet het doel vooraf duidelijk zijn. Dat staat in de ‘Wet van BOB’.

Van elk agendapunt, van elke vergadering moet van tevoren duidelijk zijn wat het doel van de bespreking is.

3 STAPPEN

Bob waarschuwt vergaderaars om te snel in de fase van oordeelsvorming en besluitvorming te komen. Belangrijk is dat er voldoende tijd aan beeldvorming wordt besteed. Daarna is een oordeel of besluit sneller genomen.

  • B: Beeldvorming. Probeer voor de vergadering zo veel mogelijk informatie op papier te hebben, dat bespaart ellenlange mededelingen tijdens het overleg. Alle deelnemers kunnen informatie van te voren aandragen. Wanneer deze goed gestructureerd is en iedereen dezelfde documenten voor heeft zich, kan er eenvoudig naar worden verwezen. Men werpt een blik op het vel om de in’s en out’s van een agendapunt te weten. Toelichting en uitleg is wel toegestaan tijdens de beeldvormingfase, discussies niet. Deze fase gaat om feiten.
  • O: Oordeelsvorming. De discussies volgen in de oordeelsvormingfase. In deze ronde zijn argumenten noodzakelijk om tot een degelijk en evenwichtig oordeel te komen. Het doel van de fase is om alle verschillende standpunten boven water te krijgen, niet om meningen erdoor te drukken.
  • B: Besluitvorming. Er zijn agendapunten waarvan de bespreking moet uitmonden in een afspraak, conclusie of besluit. Eerst wordt informatie verstrekt en gecheckt, en volgt een discussie waarin de voorstellen op een rij worden gezet. Daarna volgt het besluit, de conclusie of afspraak.

Bron: En dan nu de rondvraag. Kleine gids voor de vergadering, Jack Diekstra. Uitgeverij Logikos

Reageer op dit artikel