vraag & antwoord

Als een actie of besluit deels is uitgevoerd, hoe vermeld je dat in je besluitenlijst?

Vergaderen

In de besluitenlijst zet je per besluit wat de inhoud van het besluit is en wanneer dat is genomen (dus wat en wanneer). Als het besluit uit meerdere onderdelen bestaat, kun je dat per punt vermelden onder het hoofdbesluit. Je kunt een schema maken met kolommen waarin dat overzichtelijk op een rij staat. Noteer ook wie […]

In de besluitenlijst zet je per besluit wat de inhoud van het besluit is en wanneer dat is genomen (dus wat en wanneer). Als het besluit uit meerdere onderdelen bestaat, kun je dat per punt vermelden onder het hoofdbesluit. Je kunt een schema maken met kolommen waarin dat overzichtelijk op een rij staat. Noteer ook wie de betrokkenen bij een besluit zijn.

Ook een actie kan uit meerdere acties bestaan. Geef die een eigen veld in je notulen en geef chronologisch weer wanneer de stappen zijn uitgevoerd of uitgevoerd dienen te zijn. Door middel van kleuren kun je nog eens aangeven welke actie al is uitgevoerd en welke nog loopt. Bij elke actie vermeld je in een aparte kolom wie de betrokkene(n) is (zijn).

Reageer op dit artikel