vraag & antwoord

Als ik tijdens een vergadering iets niet mag notuleren, vermeld ik dat in het verslag?

Vergaderen

Je kunt het helemaal buiten beschouwing laten als het verslag naar mensen wordt gestuurd die niet bij de vergadering aanwezig zijn of niet van de hele inhoud op de hoogte mogen zijn. Het kan zijn dat de deelnemers van de vergadering zaken bespreken die (nog) niet naar buiten mogen worden gebracht. Wanneer alleen deze mensen het […]

Je kunt het helemaal buiten beschouwing laten als het verslag naar mensen wordt gestuurd die niet bij de vergadering aanwezig zijn of niet van de hele inhoud op de hoogte mogen zijn.

Het kan zijn dat de deelnemers van de vergadering zaken bespreken die (nog) niet naar buiten mogen worden gebracht. Wanneer alleen deze mensen het verslag krijgen, dan kun je alles noteren. Let wel dat het verslag als vertrouwelijk wordt behandeld en niet in het bedrijf gaat circuleren.

Je kunt ook alle onderwerpen notuleren tijdens de vergadering, en het verslag daarna eerst aan de voorzitter laten zien. Hij of zij kan dan zeggen welke onderwerpen er eventueel uit moeten worden gelaten.

Reageer op dit artikel