vraag & antwoord

Hoe verwerk ik in de notulen dat tijdens de vergadering de agenda gewijzigd is?

Vergaderen

Tijdens de vergadering kan de volgorde van de agenda worden gewijzigd. Ook komt het voor dat er agendapunten worden toegevoegd of van de agenda worden gehaald. Deze zaken moet de notulist altijd vermelden niet in de laatste plaats voor degenen die de vergadering niet hebben bijgewoond en die ervan uitgaan dat de punten behandeld zijn. Het […]

Tijdens de vergadering kan de volgorde van de agenda worden gewijzigd. Ook komt het voor dat er agendapunten worden toegevoegd of van de agenda worden gehaald. Deze zaken moet de notulist altijd vermelden niet in de laatste plaats voor degenen die de vergadering niet hebben bijgewoond en die ervan uitgaan dat de punten behandeld zijn. Het handigst is als je onder de lijst van aan- en afwezigen vermeldt: Nieuwe, gewijzigde agenda, en vervolgens de nieuwe agenda tikt.

Het is overigens niet gebruikelijk (of niet zo netjes) om belangrijke punten aan de agenda toe te voegen. De redenen daarvan zijn onder meer:

1.   Degenen die niet aanwezig zijn, kunnen hun zegje daarover niet doen.

2.   Degenen die wel aanwezig zijn, hebben zich niet kunnen voorbereiden.

Reageer op dit artikel