vraag & antwoord

Zijn er handige afkortingen bij het notuleren?

Vergaderen

Voorbeelden:

initialen: afkortingen voor alle deelnemers en afdelingen
cirkel met punt erin: overleg/gesprek/vergadering/discussie
vierkant: extern/buitenland
vierkant met kruis erin: intern/Nederland
><: samenwerking
b: besluit
af: afspraak
ac: actiepunt
ok: akkoord
vz: voorzitter
vv: volgende vergadering
vov: volgende overlegvergadering
X: afgekeurd

Voor meer tips: lees ook eens het boekje Slimmer vergaderen en notuleren!

Objectieve en beknopte notulen
Helder notuleren
Boek: Handboek notuleren
Training: Efficiënt notuleren
Training: Notuleren met je laptop

Reageer op dit artikel