nieuws

Je persoonlijke gedragsstijl en de valkuilen

Persoonlijke ontwikkeling

Met de ene collega kun je lezen en schrijven – en met de ander totaal niet. Soms lijkt het wel of je ieder een andere taal spreekt. Herkenbaar?

Je persoonlijke gedragsstijl en de valkuilen

Jocelyn Rebbens van de training Positieve en praktische psychologie legt uit dat iedereen zijn eigen stijl heeft en wat de valkuilen kunnen zijn.

Ontdek je persoonlijke gedragsstijl met LIFO

Je kunt je persoonlijke stijl ontdekken met de LIFO-methodiek. LIFO staat voor ‘life orientations’. Het is een theorie over het menselijk handelen. Je leeft als mens met bepaalde normen, waarden, levensdoelen, en daaruit vloeit een gedragsstijl voort. Deze persoonlijke stijl bepaalt de manier waarop je optreedt, handelt en communiceert met anderen. Iedereen heeft een combinatie van stijlen en er is geen goed of fout. Voorafgaand aan de training van Jocelyn doe je een test om dit uit te vinden.

Focus ligt op je sterke punten

In die persoonlijke voorkeursstijl komen op de eerste plaats de sterke eigenschappen goed aan het licht. Jocelyn: “In deze methode focussen we op je kracht, niet op de stijlen die het minst je voorkeur hebben. Een ‘onsje minder’ van iets dat je toch al goed beheerst, is makkelijker dan heel veel energie te stoppen in gedrag dat al heel lang niet je favoriet is. Het is wel belangrijk dat je je goede eigenschappen niet gaat overdrijven. Zet je er te veel van in, dan wordt het een valkuil. En dat kan juist weer contraproductief werken.”

4 stijlen en hun valkuilen

Steungevend/opgevend
Iemand die heel hulpvaardig is en daarin doorschiet kan zichzelf helemaal wegcijferen.

Beheersend/overheersend
Iemand kan met zoveel zelfvertrouwen aan de slag gaan dat anderen dit zien als autoritair.

Behoudend/afhoudend
Iemand die zich laat leiden door analyse en onderzoek kan doorschieten naar besluiteloosheid.

Meegevend/weggevend
Iemand die heel flexibel is in zijn houding naar anderen kan inconsistent gaan handelen.

Veel voorkomende stijlen bij secretaresse en assistant

Welke stijlen komen vaak voor bij assistants en secretaresses? Jocelyn: “Er is een tendens dat assistants gemiddeld hoog scoren op de stijlen ‘steungevend’ en ‘meegevend’. Dat past ook bij de functie. Het zijn de sociale, mensgerichte stijlen. Ik zie hetzelfde terug in de zorg en in het basisonderwijs.”

Wat houden die veelvoorkomende stijlen precies in?

Steungevend
De steungevende assistente wil graag weten waarom zaken op een bepaalde manier aangepakt worden en of dit eerlijk en integer gebeurt en wat het nut is. Deze dames zijn loyaal, rechtvaardig en bescheiden. Ze zijn ontvankelijk, bieden graag een luisterend oor. En hoewel ze niet zelf in spotlights willen staan, willen ze wél graag uitblinken. Ze willen het graag heel goed doen. Een belangrijke waarde voor hen is: eerlijkheid. Ze zijn attent, behulpzaam en integer.

Valkuil
Perfectionisme, dat ze hun eigen stuk opgeven, zichzelf wegcijferen. De lat ligt hoog en ze willen overal een 10 of 11 voor halen.

Advies
Overleg eerder met je manager. Stem prioriteiten af en check of iets ‘perfect’ moet zijn of dat een 7 ook voldoet en je overige taken ook afkomen, zonder over te werken. Haal tijdig alle informatie op, en zorg dat je realistisch blijft. Soms is basiskwaliteit goed genoeg.

Meebewegend
De meebewegende assistente wil graag weten wie er betrokken zijn en wat anderen van haar denken. Zij heeft een verbindende stijl: ze is enthousiast, bewaakt de sfeer en weet draagvlak te creëren. Ze is in staat om iedereen aan te haken. Ze is flexibel, tactisch, staat open voor nieuwe ideeën, is heel sociaal.

Valkuil
Doordat ze zo sociaal is en op de ander gericht is, is het niet duidelijk wat haar mening is. Ze kan confrontaties vermijden, overmatig energie steken in ‘polderen’ en wordt mogelijk te enthousiast of gebruikt te veel woorden.

Advies
Betrek feedback niet te veel op jezelf, neem het niet te persoonlijk op. Gooi het op de taak, leer ervan. Durf te zien dat je mag groeien. Je blijft een mens, je mag fouten maken. Zorg ook dat je niet te conflictvermijdend bent. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Een goede sfeer is prima, maar durf ook zo nodig mensen aan te spreken. Die tact heb jij!

Sluit aan bij andere stijlen: what’s in it for them?

Over het algemeen zijn assistants zeer relatiegericht en minder taak- of resultaatgericht. Merk je dat je manager, leidinggevende of collega’s wél meer resultaatgericht zijn, sla dan wat vaker een brug: ga in gesprek over hun wensen en verwachtingen. Je hoeft niet net als zij te worden; door slim te communiceren en je in hen te verplaatsen, weet je beter hoe jij je werk kunt uitvoeren en aanleveren. Ook de toon van je mails en de manier waarop je deze inricht qua communicatie. Je weet dan ook hoe je hen tijdens beslismomenten mee kunt krijgen en samen tot resultaat komt. Hierdoor ontstaat er meer begrip van weerskanten. Zo kun je met meer plezier en energie effectief werken. Maak slim gebruik van positieve psychologie.

Nieuwsgierig naar de training van Jocelyn? Lees hier meer informatie over ‘Positieve en praktische psychologie’.

Reageer op dit artikel