checklist

De tussen-n

Taal en communiceren

Wanneer schrijven we deze tussen-n?

Schrijf een tussen-n als het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat uitsluitend een meervoud heeft op –n.

Uitzonderingen
Op deze regel zijn drie uitzonderingen:

 1. Schrijf geen tussen-n als het eerste deel verwijst naar iets of iemand waarvan er maar één is: zonnestraal, maneschijn.
 2. Schrijf ook geen tussen-n als het eerste deel een versterkende betekenis heeft en het hele woord een bijvoeglijk naamwoord is: beresterk, stekeblind.
 3. En schrijf geen tussen-n als er sprake is van een versteende samenstelling (een van de delen is dan niet meer herkenbaar in de originele betekenis): bakkebaard, kinnebak.

Andere regels: groentesoep of groentensoep?
Schrijf ook geen tussen-n als het eerste deel van de samenstelling:

 • geen meervoud heeft: rijstepap, roggebrood.
 • een werkwoord is: spinnewiel, huilebalk.
 • een bijvoeglijk naamwoord is: goedemorgen, blindedarm.
 • een zelfstandig naamwoord is dat alleen een meervoud heeft op –s: aspergepan, horlogebandje.
 • een zelfstandig naamwoord is dat een meervoud heeft op zowel –s als –n: aangiftebiljet, groentesoep.

Let op: kosteloos of kostenloos?

 • Is het eerste deel van de samenstelling een woord dat altijd eindigt op –n, laat die n dan staan: dronkenlap, regenjas.
 • Schrijf géén tussen-n als het woord eindigt op het achtervoegsel –loos of –lijk: kosteloos, plaatselijk.
 • Maar eindigt het eerste woord zelf op een –n, dan blijft die n staan: gewetenloos, wezenlijk.

Tussen-n
Ideeënloos of ideeëloos?
Drie veranderingen in de nieuwe spelling
Boek: SpellingTrainer
Training: Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel