checklist

Vier leiderschapsstijlen

Taal en communiceren

Wereldwijd zijn er honderden boeken verschenen over leiderschapsstijlen. In bijna alle theorieën rond leiderschapsgedrag komen echter twee aspecten naar voren:

 1. De manager opereert vanuit het gericht zijn op het resultaat (resultaatgerichtheid).
 2. De manager opereert vanuit de gerichtheid op de relatie met de medewerker(s) (relatiegerichtheid).

Binnen deze twee houdingen zijn vier rollen te onderscheiden. Als het goed is, vervult je manager alle vier deze rollen in verschillende situaties. Als hij te veel vastzit aan één rol, kan het zinvol zijn als jij hem daarop wijst.

Dirigent
Van deze taakgerichte leiderschapsstijl geeft je manager blijk als hij precies, direct en heel zeker aangeeft wat er moet gebeuren, hoe het gedaan moet worden, wanneer het klaar moet, met wie de klus geklaard moet worden.
Zijn aandacht gaat voornamelijk uit naar wat gepresteerd moet worden. Ongetwijfeld voor velen een herkenbare situatie, want het komt vaak voor in situaties waar de tijd dringt of waar beslissingen moeten worden genomen.
Je kunt hem dan vergelijken met de dirigent van een koor of orkest. Ook hij bepaalt voor de orkestleden op welke manier zij het stuk binnen de gepland tijd spelen.

 • Tip
  Als zijn wijze van leidinggeven in alle omstandigheden lijkt op die van ‘de dirigent’, is het zaak dat jij hem daarop wijst. Dan gaat het gedrag meer lijken op ‘bij, over u en zonder u geven wij leiding’. Om te voorkomen dat er weerstanden gaan optreden, is het dus een goede zaak om het aan de orde te stellen.

Motivator
Als je manager zowel tijd en aandacht besteedt aan het te behalen resultaat, als aan het motiveren van de medewerkers, is hij zowel resultaat- als relatiegericht actief.
Hij legt uit hoe het werk tot stand moet komen en waarom hij dat zo wil. Er is ruimte voor vragen over en weer. Hier is duidelijk meer sprake van tweerichtingsverkeer. De manager als motivator op het werk is te vergelijken met een coach in de sport. Samen met elkaar werken aan het resultaat, de overwinning.

 • Tip
  Als er spijkers met koppen moeten worden geslagen, kan er niet oeverloos overlegd worden. Als je de indruk krijgt dat de mening postvat dat je manager geen knopen durft door te hakken en alles af laat hangen van de groepsbeslissing, wordt het tijd hem dat te vertellen. Van managers wordt verwacht dat zij leidinggeven en duidelijk en direct zijn als het moet.

Analist
Managen is aansturen, maar ook beleid maken, strategieën bepalen en visies ontwikkelen; activiteiten waarbij het erop aankomt dat er stukken geschreven worden, nota’s opgesteld, campagnes worden bedacht, enzovoort.
De manager heeft tijd nodig om na te denken. Op die momenten heeft hij weinig of geen aandacht voor de mensen om hem heen. Het resultaat, daar gaat het om. Dat wordt van hem verwacht.
Vergelijk hem met een analist in een laboratorium op zoek naar een nieuw geneesmiddel. Onafgebroken wordt doorgewerkt tot het gewenste resultaat is bereikt.

 • Tips
  – Zodra je het idee hebt dat hij te veel in zijn eentje zit te broeden, terwijl anderen in het bedrijf graag met hem meedenken, is het zaak hem daar attent op te maken. Aan het hoofd van een afdeling staan, of in de top van een onderneming actief zijn, moet niet inhouden dat een manager in een ivoren torentje blijft zitten.
  – Om samen te kunnen werken moet er samengewerkt worden.

Supporter
Managen is ook loslaten. Medewerkers het werk zelfstandig laten doen. Niet meer zeggen wat te doen en hoe te doen. Maar zeker niet zo loslaten dat zij het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Die medewerkers die aangetoond hebben dat ze weten wat ze moeten doen, het ook kunnen en dus geen aansturing meer nodig hebben om tot resultaten te komen, hebben echter nog wel behoefte aan ondersteuning. Ondersteuning vanuit de relationele sfeer. De manager treedt in die gevallen dan veel meer op als supporter. Ook hier is hij meer coach.

Voor de secretaresse die als manager van de manager optreedt of op wil treden, is het wel een voordeel als haar manager de delegeerstijl hanteert.

 • Tip
  Als je signalen opvangt die aangeven dat de medewerkers wat meer sturing op prijs stellen, aarzel niet en zeg het hem. Delegeren is een goede zaak, maar anderen het gevoel geven dat je ze laat ‘zwemmen’ is minder goed.

Algemene tips:

 • Bestudeer de ‘rollen’ die je manager speelt.
 • Denk met hem mee waarom hij zich zo gedraagt.
 • Realiseer je dat managers hun eigen wijze van handelen hebben.
 • Veel managers zijn eigenwijs, zowel in positieve als negatieve zin.
 • Je wordt geen manager als je een ja-knikker bent.
 • Leidinggeven is moeilijk.

Leiderschapsstijlen
Wat verwacht een manager van jou als secretaresse?
De secretaresse als manager
Boek: Manage je manager
Training: Manage je manager

Reageer op dit artikel