nieuws

Belevingscommunicatie, wat is dat?

Taal en communiceren

Communicatie die zich richt op alle zintuigen waarmee een consument een product kan beleven. Dat is de juiste omschrijving van het begrip ‘belevingscommunicatie’. Uit onderzoek blijkt echter dat dit woord op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd.

Communicatie die zich richt op alle zintuigen waarmee een consument een product kan beleven. Dat is de juiste omschrijving van het begrip ‘belevingscommunicatie’. Uit onderzoek blijkt echter dat dit woord op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd.

Uit een onderzoek onder 4700 marketing-, communicatie- en evenementenbureaus blijkt dat het begrip ‘belevingscommunicatie’ nogal eens verkeerd wordt begrepen. De definities van het woord verschillen en de theoretische kennis bij bedrijven over het woord is gering. Er zijn dan ook maar weinig bedrijven die echt iets doen met deze manier van communiceren. Toch geven dezelfde bedrijven aan deze vorm van communicatie belangrijk te vinden.

Zintuigen
Belevingscommunicatie richt zich op alle zintuigen waarmee je een product kunt beleven. De onderzochte bureaus richten zich echter alleen op de marketingkant. Ze zien belevingscommunicatie als een instrument om een product of dienst te verkopen. Dit is tekort door de bocht. Het is namelijk een veel ruimer begrip. Het heeft te maken met de authenticiteit en het komt vanuit de ziel van een bedrijf. Een beleving kan wel worden opgeroepen door een evenement, maar het wordt pas een ervaring van waarde als het ook buiten de context zijn betekenis houdt.

 

Reageer op dit artikel