nieuws

Een mobieltje op zijn Vlaams

Taal en communiceren

Een 06-nummer heet in België een GSM-nummer. Dit letterwoord staat voor Global System for Mobile Communications. Een mobiel telefoontoestel noemen de Belgen, Nederlandstalig en Franstalig, dan ook een GSM.

Een 06-nummer heet in België een GSM-nummer. Dit letterwoord staat voor Global System for Mobile Communications. Een mobiel telefoontoestel noemen de Belgen, Nederlandstalig en Franstalig, dan ook een GSM.

Zo zijn er nog wel andere interessante verschillen. De gemiddelde Belg zal nooit de initialen van al zijn voornamen vermelden. Daarenboven zijn er heel wat van mijn landgenoten die – wanneer ze hun naam ergens opschrijven – eerst hun achternaam schrijven en dan pas hun voornaam.
Net zoals in Nederland, zijn er heel wat Belgen van wie de naam begint met ‘de’ of ‘van’. Het is echter maar zeer zelden het geval dat deze kleine woordjes ook met een kleine letter geschreven worden. Deze kleine letter gebruiken alleen mensen van adel waarmee ze op dit standenverschil wijzen.

MANSNAAM

Een woord dat onbekend is in Vlaanderen is mansnaam. Uiteraard kennen de Belgen de ‘meisjesnaam’ maar de mansnaam is ons totaal vreemd. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat de Belgische vrouwen sinds een paar generaties altijd en overal hun meisjesnaam gebruiken. En als echtelieden zich als koppel vertonen, zijn ze meestal de heer en mevrouw De Vos-Lemmens. Met andere woorden, de meeste Belgische vrouwen gebruiken hun naam van in de wieg tot in het graf.

LICENTIAAT

In België bestaat de titel drs wel maar deze wordt enkel gebruikt door ‘universitairen’ die ook echt aan een doctoraalscriptie werken. De Belgen die een volledige universitaire vorming achter de rug hebben, op artsen en ingenieurs na, zijn licentiaten. De laatste jaren van univer-sitaire studies heten namelijk licenties. Als je deze graad hebt gehaald, ben je dus bijvoor-beeld een licentiaat of licentiate in de Scheikunde.

Tip:
De talenkwestie is een ingewikkelde en gevoelige materie in België. Wees daarom voorzichtig. Het gebeurt namelijk vaak dat Nederlanders Engels spreken met Belgen of er bijvoorbeeld vanuit gaan dat Brussel een ééntalige Franse stad is. Niets is minder waar. Brussel is de tweede grootste Vlaamse stad in België en bovendien werken er nog veel meer Vlamingen. Als je dus niet wil beginnen met je Belgische gesprekspartner te beledigen, kun je het beste even informeren welke taal deze spreekt of wil spreken.

Reageer op dit artikel