nieuws

Het team en ‘zijn’ inspanningen?

Taal en communiceren

Hoe bepaal je welk verwijswoord je moet gebruiken? `Het managementteam verwacht dat hij/zij/het zijn/haar inspanningen kan vergroten’? Wat is goed? Dat heeft te maken met het geslacht van een woord.

Hoe bepaal je welk verwijswoord je moet gebruiken? `Het managementteam verwacht dat hij/zij/het zijn/haar inspanningen kan vergroten’? Wat is goed? Dat heeft te maken met het geslacht van een woord.

Correct is: `Het managementteam verwacht dat het zijn inspanningen kan vergroten’.
Het geslacht van het zelfstandig naamwoord (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig) is bepalend voor de vraag welk verwijswoord je moet gebruiken: het verwijswoord moet namelijk in geslacht overeenstemmen met het zelfstandig naamwoord.

Hoe kun je het geslacht van het zelfstandig naamwoord bepalen? Onzijdige woorden zijn gemakkelijk te herkennen aan het lidwoord: ze krijgen altijd het. Bij mannelijke en vrouwelijke woorden is het wat lastiger: het zijn immers beide de-woorden. Bij twijfel biedt een woordenboek of spellinggids hier hulp: die geven met behulp van de afkortingen o. (onzijdig), v. (vrouwelijk), m. (mannelijk) uitsluitsel over het geslacht. Enkele voorbeelden:

1 Het comité heeft in zijn vergadering van 2 maart jl. besloten dat het akkoord gaat met de voorgestelde statutenwijziging.
2 De vereniging (v.) Vluchtelingenwerk voelt zich in haar werk onvoldoende gesteund door het Ministerie van Justitie, zo heeft zij dinsdag bekendgemaakt.
3 De ondernemingsraad (m.) vindt dat de directie hem zijn werk onmogelijk maakt; hij heeft hierover inmiddels een bezwaarschrift ingediend.

Bij woorden die mannelijk én vrouwelijk zijn (in het Groene Boekje krijgen die alleen de aanduiding de), mag je kiezen. Doordat bijvoorbeeld groep mannelijk én vrouwelijk is, is zowel de groep en zijn problemen als de groep en haar problemen juist.

Reageer op dit artikel