nieuws

‘Im- en export’ of ‘in- en export’?

Taal en communiceren

Zowel ‘im- en export’ als ‘in- en export’ is te verdedigen.

In ‘import’ is de n van het voorvoegsel ‘in-‘ onder invloed van de p veranderd in een m. Hetzelfde is gebeurd bij bijvoorbeeld ‘impressie’, ‘impressionisme’, ‘impregneren’ en ‘implementeren’. Maar als we ‘-port’ samentrekken, staat er in ‘im-/in- en export’ geen p meer achter de n, en is er dus eigenlijk geen reden meer om ‘im-‘ te
schrijven. Het is ook vreemd om de schrijfwijze van een
woorddeel te veranderen als we een ander woorddeel samentrekken.

WOORDBEELD

Wie een voorkeur heeft voor ‘im- en export’ laat het woordbeeld de doorslag geven. Het woord is nu eenmaal ‘import’; als ‘-port’ wordt samengetrokken hoeft er niets te veranderen aan het deel dat overblijft. Bovendien komt ‘-port’ niet zelfstandig voor: nog een
reden om ‘import’ als één geheel te zien, en niet zozeer als een combinatie van twee delen.

TWEE ONDERDELEN

Wie kiest voor ‘in- en export’ beschouwt ‘import’ nog wel als een woord dat bestaat uit twee onderdelen; in ‘in- en export’ is de p na de n vervallen, waardoor er geen reden meer is om een m te schrijven.

Reageer op dit artikel