nieuws

Pas op voor een oubollige brief

Taal en communiceren

De toon en stijl van je zakenbrief hangen af van de inhoud en van het imago van je organisatie. Hoe vermijd je een oubollige indruk? Gebruik de volgende adviezen.

De toon en stijl van je zakenbrief hangen af van de inhoud en van het imago van je organisatie. Hoe vermijd je een oubollige indruk? Gebruik de volgende adviezen.

Vermijd onnodig formele en ouderwetse woorden
Vervang die woorden (dermate, benevens, omtrent, zulks) door een moderner woord. Je vindt ze in het woordenboek.

Wees zuinig met oude naamvalsuitdrukkingen
Vervang ‘bij dezen’ en ‘te allen tijde’ liever door ‘hierbij’ en ‘altijd’.

Maak je stijl pittiger door voorzetseluitdrukkingen te schrappen
‘Ten aanzien van’ kun je makkelijk vervangen door ‘over’, voor ‘ten behoeve van’ kun je net zo goed ‘voor’ schrijven.

Gebruik geen ambtelijke afkortingen
Ambtelijke afkortingen als m.a.w, c.q., m.n., t.w. maken een ongeïnteresseerde en routineuze indruk. Vaak kun je ze zonder problemen weglaten. Vertaal ze in een moderner woord.

Vermijd formuleringen die geen functie hebben
Schrap zinnen als ‘Gesteld kan worden dat…’ en ‘Wij kunnen u mededelen dat…’ Schhrijf wat je bedoelt en gebruik geen lege taal.

 

Reageer op dit artikel