nieuws

Tips voor een persbericht

Taal en communiceren

Is er nieuws over je bedrijf en moet jij een persbericht schrijven? Zorg er dan voor dat de informatie nieuwswaardig is, want 99 van de 100 verzonden persberichten verdwijnen direct in de prullenbak. Kijk naar de volgende tips.

Is er nieuws over je bedrijf en moet jij een persbericht schrijven? Zorg er dan voor dat de informatie nieuwswaardig is, want 99 van de 100 verzonden persberichten verdwijnen direct in de prullenbak. Kijk naar de volgende tips.

1. Onderzoek of het mogelijk is om een bekende Nederlander, vooraanstaand politicus of een ander in het oog springend figuur in het nieuws te betrekken.
2. Gebruik cijfermateriaal. Statistieken doen het altijd goed. De reden is dat cijfers niet liegen, dus tegemoet komen aan de objectieve rol van de journalist.
3. Gebruik nooit subjectieve kreten als ‘beste’, ‘mooiste’, ‘snelste’ tenzij deze door objectieve (meetbare) gegevens te onderbouwen zijn.
4.Redigeer! Schrijven is schrappen. Herlees het persbericht meerdere malen (hardop) en haal ieder overbodig woord en iedere overbodige zin of alinea eruit.
5. Zorg voor aanvullend beeldmateriaal in de vorm van foto’s, stuur deze mee én zet ze online (als thumbnail, op ware grootte en als groot bewerkbaar digitaal bestand).
6. Zet het persbericht ook online. Nu hoeven geïnteresseerden slechts te kopieëren en plakken als ze het nieuws willen verspreiden.
7. Investeer in een goede medialijst. Het succes van een persmailing staat of valt met het vinden van de juiste adressen en de juiste namen van de redacteuren.
8. Respecteer de journalisten. Zij zijn belangrijk want zij bepalen of iets nieuws is of niet. Schrijf het bericht volledig in dienst van de journalist en het belang dat zijn lezers hebben aan het nieuws.

 

Reageer op dit artikel