vraag & antwoord

Begin je een e-mail met ‘Geachte heer/mevrouw …’ of met ‘Beste …’

Taal en communiceren

De aanhef van een e-mail kun je het beste laten afhangen van de relatie met de ontvanger. Maar e-mails zijn wel informeler dan een brief, dus je ziet vaker ‘Beste …’ dan ‘Geachte …’.

De aanhef van een e-mail kun je het beste laten afhangen van de relatie met de ontvanger. Maar e-mails zijn wel informeler dan een brief, dus je ziet vaker ‘Beste …’ dan ‘Geachte …’.

Reageer op dit artikel