vraag & antwoord

Hoe zijn ook alweer de regels voor de tussen-n?

Taal en communiceren

De regels voor de tussen-n in samenstellingen kun je ook voorin het Groene Boekje vinden, hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.1. De hoofdregel is: Schrijf een n als het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat uitsluitend een meervoud heeft op -(e)n (krantenlezer, want het is krant – kranten). Bijregel 1Schrijf ook een n […]

De regels voor de tussen-n in samenstellingen kun je ook voorin het Groene Boekje vinden, hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.1.

De hoofdregel is:

Schrijf een n als het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat uitsluitend een meervoud heeft op -(e)n (krantenlezer, want het is krant – kranten).

Bijregel 1
Schrijf ook een n wanneer het eerste deel van de samenstelling een aanduiding is voor een vrouwelijk persoon. Dit eerste deel moete een zelfstandig naamwoord zijn en een uitgang hebben op een toonloze -e zoals advocate, fotografe, pianiste, studente.


Bijregel 2
Schrijf ook een n wanneer het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat niet op een toonloze -e eindigt en een meervoord heeft op -en en -s:
ambtenaar
artikel
directeur
mentor
redacteur

Vijf uitzonderingen
1. Het eerste deel is enig in zijn soort. Koninginnedag, maar koninginnensoep. Zonneschijn (zon is enig in zijn soort).
2. Het eerste deel versterkt de betekenis van het hele bijvoeglijke naamwoord: beresterk, reuzelief.
3. Het eerste deel is een dierennaam, het tweede deel een plantkundige aanduiding: kattekruid, vliegezwam.
4. Het eerste deel is een lichaamsdeel, het geheel versteende samenstelling: ruggespraak.
5. Een van de delen is niet herkenbaar in de oorspronkelijke betekenis: apekool, bolleboos, takkewijf.

Geen tussen -n bij:
Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord met een meervoud op -s: horlogebandje.
Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord met een meervoud op -en en -s: aktetas, lindeboom.
Het eerste deel is een bijvoeglijk naamwoord: goedemorgen, blindedarm.
Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord zonder meervoud: rijstepap, erebaan.
Het eerste deel is een werkwoord: spinnewiel, huilebalk.

Bron: Spelling Kort en Goed, Gezien Renes uitgever Kluwer

Reageer op dit artikel