vraag & antwoord

Is het ‘degene die’ of ‘diegene die’?

Taal en communiceren

Het kan het allebei. Met ‘diegene’ leg je iets meer nadruk op de persoon naar wie je verwijst.

Het kan het allebei. Met ‘diegene’ leg je iets meer nadruk op de persoon naar wie je verwijst.

Reageer op dit artikel