vraag & antwoord

Is het ‘hij is langer dan haar’ of ‘hij is langer dan zij’?

Taal en communiceren

Ik, jij, hij, u, wij, zij en jullie zijn persoonlijke voornaamwoorden in de eerste persoon. De correct zinsconstructie is ‘Hij is langer dan zij’. Als je ook na ‘zij’ een persoonsvorm zet, kun je meteen lezen of de zin en het persoonlijke voornaamwoord goed zijn: ‘Hij is langer dan zij is’ klopt, ‘Hij is langer dan […]

Ik, jij, hij, u, wij, zij en jullie zijn persoonlijke voornaamwoorden in de eerste persoon. De correct zinsconstructie is ‘Hij is langer dan zij’. Als je ook na ‘zij’ een persoonsvorm zet, kun je meteen lezen of de zin en het persoonlijke voornaamwoord goed zijn: ‘Hij is langer dan zij is’ klopt, ‘Hij is langer dan haar is’ klopt niet.

Bij vergelijkingen met ‘dan’ en ‘als’ moeten de persoonlijke voornaamwoorden gelijkwaardig aan elkaar zijn (de eerste persoon). ‘Hij’ en ‘zij’ zijn gelijkwaardig (hij is, zij is), ‘hij’ en ‘haar’ niet (hij is, haar…?), dat moet zijn ‘hem’ en ‘haar’ (het is van hem, het is van haar, het is van mij).
 

Reageer op dit artikel