vraag & antwoord

Mag je een zin beginnen met ‘hierbij’ zonder dat je werkelijk iets meestuurt?

Taal en communiceren

De beginzin met ‘hierbij’ is in de correspondentie zo ingeburgerd, dat je hem ook kunt gebruiken als je niets (tastbaars) opstuurt. ‘Hierbij’ hoeft niet alleen te refereren aan een meegestuurd document, maar kan ook slaan op de boodschap in de brief. Je kunt het ook lezen als ‘bij deze’.

De beginzin met ‘hierbij’ is in de correspondentie zo ingeburgerd, dat je hem ook kunt gebruiken als je niets (tastbaars) opstuurt. ‘Hierbij’ hoeft niet alleen te refereren aan een meegestuurd document, maar kan ook slaan op de boodschap in de brief. Je kunt het ook lezen als ‘bij deze’.

Reageer op dit artikel