vraag & antwoord

Mag je in een tekst met ‘die’ en ‘dat’ verwijzen naar een tussenkopje?

Taal en communiceren

Met ‘die’ of ‘dat’ verwijzen naar een tussenkopje is niet gebruikelijk. De tekst moet zelfstandig gelezen kunnen worden. De titel of kop die erboven staat is alleen bedoeld als leeswijzer en samenvatting van de paragraaf die volgt. 

Met ‘die’ of ‘dat’ verwijzen naar een tussenkopje is niet gebruikelijk. De tekst moet zelfstandig gelezen kunnen worden. De titel of kop die erboven staat is alleen bedoeld als leeswijzer en samenvatting van de paragraaf die volgt. 

Reageer op dit artikel