vraag & antwoord

Moet je ‘Weledegeleerde heer’ of ‘vrouwe’ zetten voor de titel van drs.?

Taal en communiceren

Voor een doctorandus is de officiële titulatuur ‘weledelgeleerde’ in de aanhef van de brief. In de moderne correspondentie kun je dit echter vervangen door ‘Geachte mevrouw …’ of ‘Geachte heer …’

Voor een doctorandus is de officiële titulatuur ‘weledelgeleerde’ in de aanhef van de brief. In de moderne correspondentie kun je dit echter vervangen door ‘Geachte mevrouw …’ of ‘Geachte heer …’

Reageer op dit artikel