vraag & antwoord

Moet je ‘Weledelgeleerde heer’ of ‘vrouwe’ zetten voor de titel van drs.?

Taal en communiceren

Alleen de afgekorte titel zonder aanspreekvorm is tegenwoordig voldoende: Mevrouw drs. J. Smit Voor een doctorandus is de officiële titulatuur ‘weledelgeleerde’ in de aanhef van de brief. In de moderne correspondentie kun je dit echter vervangen door ‘Geachte mevrouw …’ of ‘Geachte heer …’

Alleen de afgekorte titel zonder aanspreekvorm is tegenwoordig voldoende: Mevrouw drs. J. Smit

Voor een doctorandus is de officiële titulatuur ‘weledelgeleerde’ in de aanhef van de brief. In de moderne correspondentie kun je dit echter vervangen door ‘Geachte mevrouw …’ of ‘Geachte heer …’

Reageer op dit artikel