vraag & antwoord

Schrijf je ‘een aantal is’ of ‘een aantal zijn’?

Taal en communiceren

Je schrijft ‘een aantal is’ want ‘een aantal’ is enkelvoud. Soms is ‘een aantal zijn’ geschikter, als je ‘aantal’ kunt vervangen door ‘enkele’ of als je zin daardoor duidelijker wordt. Bijvoorbeeld: ‘Er zijn een aantal dingen gebeurd:’,  en je begint daarna een opsomming.

Je schrijft ‘een aantal is’ want ‘een aantal’ is enkelvoud. Soms is ‘een aantal zijn’ geschikter, als je ‘aantal’ kunt vervangen door ‘enkele’ of als je zin daardoor duidelijker wordt. Bijvoorbeeld: ‘Er zijn een aantal dingen gebeurd:’,  en je begint daarna een opsomming.

Reageer op dit artikel