vraag & antwoord

Waar komt de kopievermelding te staan onderaan de brief?

Taal en communiceren

Over de vaste plek van de c.c.-regel kun je binnen de organisatie afspraken maken. Gebruikelijk is om de c.c.-regel onderaan de brief te plaatsen, na het vermelden van de bijlage(n).

Over de vaste plek van de c.c.-regel kun je binnen de organisatie afspraken maken. Gebruikelijk is om de c.c.-regel onderaan de brief te plaatsen, na het vermelden van de bijlage(n).

Reageer op dit artikel