vraag & antwoord

Wanneer gebruik ik ‘in het begin’ en wanneer ‘aan het begin’?

Taal en communiceren

Je moet kijken naar de betekenis van de zin. Vaak kun je verschillende voorzetsels gebruiken zonder dat de betekenis van de zin wijzigt. Maar hier is een (klein) verschil. Bij ‘Aan het begin van de vergadering …’ bedoelt de schrijver het korte moment aan het begin van de vergadering. De nadruk ligt hier op het […]


Je moet kijken naar de betekenis van de zin. Vaak kun je verschillende voorzetsels gebruiken zonder dat de betekenis van de zin wijzigt. Maar hier is een (klein) verschil. Bij ‘Aan het begin van de vergadering …’ bedoelt de schrijver het korte moment aan het begin van de vergadering. De nadruk ligt hier op het beginmoment.
Bij ‘In het begin van de vergadering …’ gaat het om een langer moment, bijvoorbeeld het eerste uur van de vergadering. Het gaat meer om een periode. Beide schrijfwijzen zijn dus juist, maar hebben een andere betekenis.

Reageer op dit artikel