vraag & antwoord

Wat is ‘persoonscertificaat’ in het Engels?

Taal en communiceren

Als je persoonsbewijs of identiteitsbewijs bedoelt is de vertaling: ‘identification’ of ‘identity card’. Vaak spreekt men van ID of ID-card. Een getuigschrift is een ‘certificate’. Dit document van bekwaamheid ontvangt een werknemer bij zijn vertrek van zijn werkgever.

Als je persoonsbewijs of identiteitsbewijs bedoelt is de vertaling: ‘identification’ of ‘identity card’. Vaak spreekt men van ID of ID-card.
Een getuigschrift is een ‘certificate’. Dit document van bekwaamheid ontvangt een werknemer bij zijn vertrek van zijn werkgever.

Reageer op dit artikel