vraag & antwoord

Wat zijn goede alinea’s?

Taal en communiceren

Drie tips om goede alinea’s te maken: 1. Zorg voor een logische alinea-indeling. De lezer die jouw tekst leest, zal bewust of onbewust proberen daar de structuur in te ontdekken. Hoe helderder de tekst, hoe beter dat lukt. Een eerste stap op weg naar het aanbrengen van een duidelijke structuur is het daarop afstemmen van […]

Drie tips om goede alinea’s te maken:

1. Zorg voor een logische alinea-indeling.
De lezer die jouw tekst leest, zal bewust of onbewust proberen daar de structuur in te ontdekken. Hoe helderder de tekst, hoe beter dat lukt. Een eerste stap op weg naar het aanbrengen van een duidelijke structuur is het daarop afstemmen van de alinea-indeling.

Je kunt in de regel je betoog zo opstellen dat je het hoofdstuk onderverdeelt in thema’s (paragrafen). Die kun je weer onderverdelen in subthema’s en hoe beter je subthema’s samenvallen met de alinea’s, hoe logischer het is. Probeer dus een verdeling van één subthema per alinea te realiseren – niet meer en niet minder.

2. Zet zo vaak mogelijk de kernzin aan het begin van de alinea.
De hierboven beschreven structuur is optimaal te herkennen als het subthema in de eerste zin van een alinea duidelijk wordt. Een lezer moet eigenlijk een stuk kunnen lezen door alle eerste regels van de alinea’s te scannen: lukt dat, dan is het vaak een goed leesbare tekst.

3. Geef verbanden tussen alinea’s aan.
Zoals je de verbanden tussen zinnen aan kunt geven, kun je dat ook doen met de verbanden tussen alinea’s. Ook hierbij kun je verwijzingen, verbindingswoordjes en indicaties gebruiken, zoals: bovendien, daar komt nog bij, in verband hiermee, in de eerste plaats, ten tweede en ten slotte.

Reageer op dit artikel